LehrplanTDU
INSTITUT FÜR SOZIALWISSENSCHAFTEN
Ph.D.-STUDIUM IM BEREİCH DES PRIVATRECHTS
2020-2021 | VERANSTALTUNGSPLAN

 


                              1.YIL (1.YEAR)                                     
1.Yarı Yıl (1.Semester) (GÜZ)
Dersin Kodu
  (Code)
Dersin Adı (Course) Dersi veren Öğretim Üyeleri T
(T)
U
(P)
AKTS
(ECTS)
ÖHD143 Fikri ve Sınai Haklar Hukuku (TR)

Recht des Geistigen und Gewerblichen Eigentums

Intellectual And Industrial Property Law
 
Doç. Dr. İrfan AKIN/ Doç. Dr. Koray DEMİR
3

-

8

ÖHD139
Ticaret Hukukunda Güncel Sorunlar (Kambiyo Senetleri)

Aktuelle Probleme im Handelsrecht (Wechselsrecht) (TR)

Current problems in Bill of Exchange Law
 

Prof. Dr. Vural SEVEN

3

-

8

ÖHD137*
Veri Koruma Hukuku

Datenschutzecht (DE)

Data Protection Law
 

Dr. Marian Alexander ARNING

3

-

7

ÖHD147*
Alman ve Türk İflas Hukukunda Güncel Sorunlar ve Gelişmeler (DE)

Current Problems/Developments in German and Turkish Insolvency Law

Allgemeine Probleme/Entwicklungen des deutschen und türkischen Insolvenzrechts

 


Prof. Dr. H. Özden ÖZKAYA FERENDECİ/ Dr. Katharina GELBRICH 

3

-

7
ÖHD141 Ticari İşletme Hukukunun Güncel Sorunları

Aktuelle Entwicklungen im Recht des Handelsgewerbe (TR)

Current Developments in Law of Commercial Enterprise
 

Doç. Dr. Koray DEMİR

3

-

8
ÖHD145 Edinilmiş Mallara Katılma Rejimi

Beteilung am Regime des erworbenen Eigentums(TR)

Participation in Acquired Property Regime

 


Prof. Dr. Zafer ZEYTİN
3 - 8
* ÖHD 137 ve ÖHD 147 kodlu dersler zorunlu derslerdir.  TOPLAM (SUM)      
   
  2.Yarı Yıl (2.Semester) (BAHAR)
Dersin Kodu
  (Code
Dersin Adı (Course)   T
(T)
U
(P)
AKTS
(ECTS

ÖHD120*
 
Seminer (Sosyal Bilimlerde Araştırma Yöntemleri)

Seminar Forschungsmethoden in Sozialwissenschaften (TR)

Seminar Research Methods in Social Sciences
 

Prof. Dr. Hamide Özden ÖZKAYA FERENDECİ/Dr. Öğr. Üyesi Hilal ÜNAL KAYA

3

-

7

ÖHD124*
Hukuk Devletinin Denetleyicisi Olarak Mahkemeler (DE)

Gerichte als Kontrolleure der Rechtsstaatlichkeit

Courts as Controllers of the Rule of Law

 

Prof. Dr. Philip KUNİG

3

-

6

ÖHD130
Medeni Usul Hukukunun Güncel Sorunları

Aktuelle Probleme des Zivilprozessrechts (TR)

Current Issues of Civil Procedure Law
 
Prof. Dr. Hamide Özden ÖZKAYA FERENDECİ/
Dr. Öğr. Üyesi Efe DIRENİSA

3

-

8

ÖHD132
Sorumluluk Hukuku II

Haftpflichtsrecht II (TR)  

Torts Law II
 
Doç. Dr. Mesut Serdar ÇEKİN
3

-

8

ÖHD134
Milletlerarası Mal Satım Hukuku

Internationales Kaufrecht (TR)

International Sales Law
 

Prof. Dr. Zafer ZEYTİN

3

-

8
ÖHD136 Şirketler Hukukunun Güncel Sorunları

Aktuelle Probleme des Gesellschaftsrecht (TR)

Current Problems in Corporate Law
 
Doç. Dr. Koray DEMİR 3 - 8

* ÖHD 120 ve ÖHD 124 kodlu dersler zorunlu derslerdir.
.
                                                                                                                                 
TOPLAM (SUM)      
             
 
 2.YIL(2.YEAR)
3.Yarı Yıl (3.Wintersemester) (GÜZ YARIYILI)
Dersin Kodu
(Code)
 
Dersin Adı (Course)
T P AKTS
(ECTS)
ÖHD203 Doktora Yeterlilik     30
                                                                                                                 TOPLAM(SUM) 30
 4.Yarı Yıl (4.Sommersemester) (BAHAR YARIYILI)
Dersin Kodu
(Code)
 
Dersin Adı (Course)
T P AKTS
(ECTS)
ÖHD302 Uzmanlık Alanı-I     6
ÖHD390 Doktora Tezi     24
                                                                                                                 TOPLAM(SUM) 30
 
3.YIL(3.YEAR)                                     
5.Yarı Yıl (5.Wintersemester) (GÜZ YARIYILI)
Dersin Kodu
(Code)
 
Dersin Adı (Course)
T P AKTS
(ECTS)
ÖHD301 Uzmanlık Alanı-II     6
ÖHD390 Doktora Tezi     24
                                                                                                                 TOPLAM(SUM) 30
 6.Yarı Yıl( 6.Sommersemester) (BAHAR YARIYILI)
Dersin Kodu
(Code)
 
Dersin Adı (Course)
T P AKTS
(ECTS)
ÖHD402 Uzmanlık Alanı-III     6
ÖHD390 Doktora Tezi     24
                                                                                                                 TOPLAM(SUM) 30
 
4.YIL(4.YEAR)                                     
7.Yarı Yıl (7.Wintersemester) (GÜZ YARIYILI)
Dersin Kodu
(Code)
 
Dersin Adı (Course)
T P AKTS
(ECTS)
ÖHD501 Uzmanlık Alanı-IV     6
ÖHD390 Doktora Tezi     24
                                                                                                                 TOPLAM(SUM) 30
 8.Yarı Yıl (8.Sommersemester) (BAHAR YARIYILI)
Dersin Kodu
(Code)
 
Dersin Adı (Course)
T P AKTS
(ECTS)
ÖHD502 Uzmanlık Alanı-V     6
ÖHD390 Doktora Tezi     24
                                                                                                                 TOPLAM(SUM) 30