Akademik Kadro

Özel Hukuk Tezli Yüksek Lisans

Anabilim Dalı Başkanı
Prof. Dr. Hamide Özden ÖZKAYA-FERENDECİ  

Akademik Kadro*

Prof. Dr. Murat ATALI
Prof. Dr. Philip KUNİG

Prof. Dr. Hamide Özden ÖZKAYA-FERENDECİ  
Prof. Dr. Vural SEVEN  
Prof. Dr. Zafer ZEYTİN
Doç. Dr. İrfan AKIN  
Doç. Dr. Koray DEMİR

Doç. Dr. Mesut Serdar ÇEKİN  
Dr. Öğr. Üyesi Işıl Egemen DEMİR
Dr. Öğr. Üyesi Efe DIRENİSA  

Dr. Öğr. Üyesi Hilal Ünal Kaya 
Dr. Öğr. Üyesi Anıl Köroğlu
Dr. Öğr. Üyesi M. Tolga Özer 
Dr. Öğr. Üyesi Murat Sarıkaya 
Dr. Öğr. Üyesi Esra Yiğit 
Dr. Karen Klein

*Akademik kadro listeleri, unvanlara göre ve aynı unvandaki isimler alfabetik olacak şekilde sıralanmaktadır.