Öğretim Planı

2020-2021 GÜZ DÖNEMİ
 

Kod Dersin Adı T U AKTS Dil
KHU 121 AB Hukukunda Son Gelişmeler 3   8 Tr.
KHU 127 Alman Federal Mahkemesinin Güncel ve Köklü Kararları 3   7 De.
KHU 129 Güncel Hukuk Felsefesine Dair Tartışmalar 3   8 Tr.
KHU 125 Hukuki Açıdan Kamu Özel İşbirliklerine (Public Private Partnerships) Giriş 3   7 De.
KHU 131 İdarenin Sözleşmelerine ve Kamu İhale Hukukuna Giriş 3   7 Tr.
KHU 133 Ekonomik Suçlar ve Bunlarla Mücadele 3   8 Tr.2020-2021 BAHAR DÖNEMİ
Kod Dersin Adı T U AKTS Dil
KHU 126 AİHM İçtihadında Geçici Tedbir 3   8 Tr.
KHU 128 Demokratik Toplumun Vazgeçilmez Unsurları Olarak İnanç, İfade ve Topanma Özgürlükleri 3   8 Tr.
KHU 124 Hukuk Devletinin Denetleyicisi  Olarak  Mahkemeler 3   7 De.
KHU 120 Seminer (Sosyal Bilimlerde Araştırma Yöntemleri) 3   7 Tr.
KHU 130 Hukuk ve Adalet 3   8 Tr.
KHU 132 Uluslararası Deniz Hukuku’nun Güncel Meseleleri 3   7 Tr.
KHU 134 19. Yüzyıl Osmanlı Ceza Hukuku 3   8 Tr.
 
 
Kod Dersin Adı T U AKTS Dil
KHU 201 Uzmanlık Alanı I 2   15 Tr.
KHU 290 Yüksek Lisans Tezi 2   30 Tr.
KHU 202 Uzmanlık Alanı II 2   15 Tr.