Öğretim Planı

 

            1.YIL(1.YEAR)                                     
1.Yarı Yıl (1.Semester) (GÜZ)
Dersin Kodu
(Code)
Dersin Adı (Course) Dersi veren Öğretim Üyeleri Seçimlik(S)
/Zorunlu(Z)
T
(T)
U
(P)
AKTS
(ECTS)

KHU 121
 
AB Hukukunda Son Gelişmeler

Aktuelle Entwicklungen des EU-Rechts (TR)

Current Developments of the EU Law

 

Doç. Dr. Tolga CANDAN
S
3

-

8
KHU 125 Hukuki Açıdan Kamu Özel İşbirliklerine (Public Private Partnerships) Giriş

Introduction to the Law of Public Private Partnerships

Einführung in das Recht von Public Private Partnerships (PPP)

 
Dr. Levent BİLGİ S 3 - 7
KHU 127 Alman Federal Yüksek Mahkemesi’nin Ceza Davalarına İlişkin İçtihatları

Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs in Strafsachen

Case Law of The Federal Court of Justice in Criminal Matters

 

Prof. Dr. Ali Kemal YILDIZ
 
S 3 - 7
KHU 129 Güncel Hukuk Felsefesine Dair Tartışmalar

Aktuelle rechtsphilosophische Diskussionen (TR)

Debates in Contemporary Legal Philosophy

 

Dr. Öğr. Üyesi Engin ARIKAN
S 3 - 8

KHU 131
İdarenin Sözleşmelerine ve Kamu İhale Hukukuna Giriş

Einführung in der Verträge in der Verwaltung und das Vergaberechts(TR)

Introduction to Contracts of the Administration and Public Procurement Law

 
Dr. Nida Malbeleği S
3

-

8
KHU 133 Ekonomik Suçlar ve Bunlarla Mücadele

Wirtschaftsverbrechen und die Bekämpfung der Wirtschaftsverbrechen

Economic Crimes and Combating Methods

Prof. Dr. Ali Kemal YILDIZ
 
S 3 - 7
Seçmeli derslerden en az 4 ders seçmek zorunludur.                         TOPLAM (SUM)       30
 
2.Yarı Yıl (2.Semester) (BAHAR)
Dersin Kodu
  (Code)
Dersin Adı (Course) Dersi veren Öğretim Üyeleri Seçmeli(S)
/Zorunlu(Z)
T
(T)
U
(P)
AKTS
(ECTS

KHU120
 
Seminer (Sosyal Bilimlerde Araştırma Yöntemleri)

Seminar (Forschungsmethoden in Sozialwissenschaften) (TR)

Seminar (Research Methods in Social Sciences)
Doç. Dr. Tolga CANDAN-Dr. Öğr. Üyesi Esra YILMAZ EREN Z
3

-

7
 KHU124 Hukuk Devletinin Denetleyicisi Olarak Mahkemeler   

Gerichte als Kontrolleure der Rechtsstaatlichkeit (DE)

Courts as Controllers of the Rule of Law

Prof. Dr. Philip Kunig
S
3

-

7

KHU126
AİHM İçtihadında Geçici Tedbir

Vorläufige Maßnahmen in der Rechtssprechung des EGMR (TR)

Provisional Measures in the Case Law of the ECHR
Dr. Öğr. Üyesi Esra YILMAZ EREN S
3

-

8


KHU128
Demokratik Toplumun Vazgeçilmez Unsurları Olarak İnanç, İfade ve Toplanma Özgürlükleri

Glaubens-, Äußerungs- und Versammlungsfreiheit als unverzichtbare Freiheiten eines demokratischen Staats (TR)

Freedom of Religion, Expression and Assembly as Indispensable Elements of Democratic Society
Dr. Öğr. Üyesi Berke ÖZENÇ S
3

-

8
  KHU130 Hukuk ve Adalet

Recht und Gerechtigkeit (EN)

Law and Justice
Dr. Öğr. Üyesi Engin ARIKAN S 3 - 7
  KHD132 Uluslararası Deniz Hukuku’nun Güncel Meseleleri

Aktuelle Fragen des Seerechts (TR)

Current Issues in the Law of the Sea

 

Doç. Dr. Tolga CANDAN
S 3 - 7
KHD134 19. Yüzyıl Osmanlı Ceza Hukuku

Osmanisches Strafrecht des 19. Jahrhunderts(TR)

Ottoman Criminal Law in the 19th Century

Prof. Dr. Macit KENANOĞLU
S 3 - 8
Seçmeli derslerden en az 5 ders seçmek zorunludur.                                                                                                                                 
TOPLAM (SUM)
      30
 
 2.YIL(2.YEAR)
3.Yarı Yıl (3.Wintersemester) (GÜZ YARIYILI)
Dersin Kodu
(Code)
 
Dersin Adı (Course)
T P AKTS
(ECTS)
KHU201 Uzmanlık Alanı I     15
KHU290 Yüksek Lisans Tezi     15
                                                                                                                 TOPLAM(SUM) 30
 4.Yarı Yıl (4.Sommersemester) (BAHAR YARIYILI)
Dersin Kodu
(Code)
 
Dersin Adı (Course)
T P AKTS
(ECTS)
KHD202 Uzmanlık Alanı-II     15
KHU290 Yüksek Lisans Tezi     15
                                                                                                                 TOPLAM(SUM) 30