Öğretim Planı

2019-2020 GÜZ DÖNEMİ
İ

Kod Dersin Adı T U AKTS Dil
KHU 121 AB Hukukunda Son Gelişmeler 3   8 Tr.
KHU 127 Alman Federal Mahkemesinin Güncel ve Köklü Kararları 3   7 De.
KHU 129 Güncel Hukuk Felsefesine Dair Tartışmalar 3   8 Tr.
KHU 125 Hukuki Açıdan Kamu Özel İşbirliklerine (Public Private Partnerships) Giriş 3   7 De.
 2019-2020 BAHAR DÖNEMİ
Kod Dersin Adı T U AKTS Dil
KHU 126 AİHM İçtihadında Geçici Tedbir 3   8 Tr.
KHU 128 Demokratik Toplumun Vazgeçilmez Unsurları Olarak İnanç, İfade ve Topanma Özgürlükleri 3   8 Tr.
KHU 124 Denetleme Mercii Olarak Anayasa Mahkemesi 3   7 De.
KHU 120 Seminer (Sosyal Bilimlerde Araştırma Yöntemleri 3   7 Tr.
 
 
Kod Dersin Adı T U AKTS Dil
KHU 201 Uzmanlık Alanı I 2   15 Tr.
KHU 290 Yüksek Lisans Tezi 2   30 Tr.
KHU 202 Uzmanlık Alanı II 2   15 Tr.