International Conference: Towards Constructive Intercultural Management - A conference on research approaches and perspectives 07.-08.10.2021

Renowned scientists from 11 countries will meet to present and discuss their current research. The conference is aimed at interested parties from various disciplines and interdisciplinary research as well as companies that are confronted with these questions in international cooperation.

Uluslararası İletişim ve Medya Araştırmaları Yüksek Lisans Programı

Uluslararası İletişim ve Medya Araştırmaları Yüksek Lisans Programı, dijital iletişim ve medyanın kavranması, uygulanması ve değerlendirilmesi için beceriler kazandırma üzerinde yoğunlaşır ve dört özellik ile karakterize edilir: yenilik, araştırma odaklı, uluslararasılık ve disiplinlerarasılık.

TAÜ ve Bielefeld Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (FH Bielefeld) Arasında Yeni Bir İşbirliği

İşletme Bölümünün Alman partner üniversitesi Bielefeld Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (FH Bielefeld) tarafından DAAD desteğiyle yürütülen “Digital Mobil” isimli proje kapsamında, 2020-2021 yılı Güz Döneminde İşletme Yönetimi Yüksek Lisans Programında “Kurumsal Öğrenme ve İnovasyon (Corporate Learning and Innovation)” dersi Türk-Alman Üniversitesinden 16, Bielefeld Uygulamalı Bilimler Üniversitesinden 26 yüksek lisans öğrencisinin katılımıyla dönem boyu çevrimiçi olarak Prof. Dr. Ela Sibel Bayrak Meydanoğlu, Prof. Dr. Natalie Bartholomäus  ve Prof. Dr. Jürgen Schneider tarafından birlikte verildi. “Dijital Mobil” projesi, dijitalleşmenin arttığı günümüz dünyasında çevrimiçi eğitim imkânlarından yararlanarak öğrencilere, farklı ülkelerden öğrencilerin ve öğretim üyelerinin katılımıyla uzaktan, çevrimiçi, uluslararası bir eğitimi deneyimleme imkânı yaratmayı hedeflemektedir.
Bu hedef kapsamında pilot uygulama olarak başarıyla yürütülmüş olan “Kurumsal Öğrenme ve İnovasyon” dersi gerek Türk-Alman Üniversitesi gerekse Bielefeld Uygulamalı Bilimler Üniversitesi yüksek lisans öğrencileri tarafından olumlu değerlendirmeler almıştır. 2021-2022 yılı Güz Döneminde İşletme Yönetimi Yüksek Lisans Programı kapsamında yine aynı şekilde verilmesi planlanan “Kurumsal Öğrenme ve İnovasyon” dersine ilişkin deneyimler ve “Dijital Mobil” projesi hakkında daha fazla bilgiye aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz:
https://www.fh-bielefeld.de/presse/pressemitteilungen/digitales-modul-von-fh-bielefeld-und-tdu-istanbul-jetzt-teil-des-regelstudiums

Çift Diploma Yüksek Lisans Programı “Kültürlerarası Yönetim”

Türk Alman ve Passau Üniversitelerinin ortaklığında yürütülen Çift Diploma Yüksek Lisans Programı “Kültürlerarası Yönetim”, Yükseköğretim Kurumu (YÖK) tarafından onaylandı.

İşletme Yönetimi Yüksek Lisans Programında Çift Diploma İmkanı

2019-2020 Eğitim-Öğretim Yılında ilk öğrencilerini alarak eğitim-öğretime başlayan Türk-Alman Üniversitesi İşletme Yönetimi Yüksek Lisans Programı (Tezli, İngilizce, İkinci Öğretim) ile Bielefeld Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Uluslararası İşletme Yönetimi Yüksek Lisans Programı (Tezli, İngilizce) arasında imzalanan çift diploma programı protokolü 10.06.2020 tarihinde YÖK tarafından onaylandı.

Yabancı Dil Olarak Almanca Öğretimi (Deutsch als Fremdsprache) Tezli Yüksek Lisans Programı

Yabancı Dil Olarak Almanca Öǧretimi Yüksek Lisans Programı, Alman Dili Eǧitimi, Dilbilim ve Edebiyatbilim alanlarını kapsayan disiplinlerarası bir programdır. Söz konusu program ile Dilbilim, Edebiyatbilim ve Dil Eğitimi hususunda geniş bir perspektife sahip olan, teori ile uygulamayı birleştirebilen ve bu alanlarda araştırmalar yapabilecek mezunların yetişmesi hedeflenmektedir. 

Uluslararası Finans Tezli Yüksek Lisans Programı

Uluslararası Finans Tezli Yüksek Lisans programı alanında uzman Türk ve Alman öğretim üyeleri tarafından yürütülen, öğretim dili İngilizce olan ve ikinci öğretim statüsünde bulunan bir programdır. 

İşletme Yönetimi Tezli Yüksek Lisans Programı (İngilizce, İkinci Öğretim)

2019-2020 Eğitim-Öğretim yılında ilk öğrencilerini alarak eğitime başlayacak olan İşletme Yönetimi Yüksek Lisans Programı ikinci öğretim şeklinde yürütülen tezli ve eğitim dili İngilizce olan bir programdır.

Business Management Master Program in English (With Thesis, Evening Program)

In the 2019-2020 academic year, the Business Management Master’s program will enroll the first students and begin with teaching. The program is designed as an evening study with a final master's thesis and the language of instruction is English.

Sosyal Bilimler Enstitüsü

Türk-Alman Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü’nün temel politikası, sosyal bilimler, disiplinlerarası uygulama ve teorik çalışmaları ulusal ve uluslararası boyutuyla öğretmek, araştırmak ve çok yönlü uzman mesleki yeterliliğe sahip araştırmacı öğrenciler yetiştirmektir.