Yabancı Dil Olarak Almanca Öğretimi (Deutsch als Fremdsprache) Tezli Yüksek Lisans Programı

Yabancı Dil Olarak Almanca Öǧretimi Yüksek Lisans Programı, Alman Dili Eǧitimi, Dilbilim ve Edebiyatbilim alanlarını kapsayan disiplinlerarası bir programdır. Söz konusu program ile Dilbilim, Edebiyatbilim ve Dil Eğitimi hususunda geniş bir perspektife sahip olan, teori ile uygulamayı birleştirebilen ve bu alanlarda araştırmalar yapabilecek mezunların yetişmesi hedeflenmektedir. 

Uluslararası Finans Tezli Yüksek Lisans Programı

Uluslararası Finans Tezli Yüksek Lisans programı alanında uzman Türk ve Alman öğretim üyeleri tarafından yürütülen, öğretim dili İngilizce olan ve ikinci öğretim statüsünde bulunan bir programdır. 

İşletme Yönetimi Tezli Yüksek Lisans Programı (İngilizce, İkinci Öğretim)

2019-2020 Eğitim-Öğretim yılında ilk öğrencilerini alarak eğitime başlayacak olan İşletme Yönetimi Yüksek Lisans Programı ikinci öğretim şeklinde yürütülen tezli ve eğitim dili İngilizce olan bir programdır.

Business Management Master Program in English (With Thesis, Evening Program)

In the 2019-2020 academic year, the Business Management Master’s program will enroll the first students and begin with teaching. The program is designed as an evening study with a final master's thesis and the language of instruction is English.

Türk- Alman Üniversitesi’nde Çalıştay: "Kültürlerarası Yönetim: 'Yeni İpek Yolu Projesi' Temelleri, Zorlukları ve Hedefleri"

"Kültürlerarası Yönetim: 'Yeni İpek Yolu Projesi' Temelleri, Zorlukları ve Hedefleri“ çalıştayı 13-14 Mayıs 2019 tarihleri arasında Türk-Alman Üniversitesinde gerçekleşti.

Sosyal Bilimler Enstitüsü

Türk-Alman Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü’nün temel politikası, sosyal bilimler, disiplinlerarası uygulama ve teorik çalışmaları ulusal ve uluslararası boyutuyla öğretmek, araştırmak ve çok yönlü uzman mesleki yeterliliğe sahip araştırmacı öğrenciler yetiştirmektir.