Yabancı Dil Olarak Almanca Öğretimi (Deutsch als Fremdsprache) Tezli Yüksek Lisans Programı

23.12.2019

Yabancı Dil olarak Almanca Öǧretimi Yüksek Lisans Programı, Alman Dili Eǧitimi, Dilbilim ve Edebiyatbilim alanlarını kapsayan disiplinlerarası bir programdır. Söz konusu program ile Dilbilim, Edebiyatbilim ve Dil Eğitimi hususunda geniş bir perspektife sahip olan, teori ile uygulamayı birleştirebilen ve bu alanlarda araştırmalar yapabilecek mezunların yetişmesi hedeflenmektedir. Partner üniversitemiz Bielefeld Üniversitesi “Deutsch als Fremdsprache und Germanistik” (Yabancı Dil olarak Almanca ve Germanistik) Yüksek Lisans Programı ile akademik işbirliǧi içinde yürütülecek olan Yüksek Lisans Programımız, Dilbilim, Edebiyatbilim, Dil Eğitimi alanında bilgi ve beceri sahibi çok yönlü öğrencilerin  yetişmesini sağlayacaktır.
 
Programımın eğitim dili Almancadır. Dersler, üç dönem sürmektedir ve öǧrenciyi araştırmaya ve  tez yazımına hazırlamaktadır. 4. dönemde tez aşaması seminerler / kolokyumlar ile desteklenmektedir. Akademik işbirliği kapsamında öğrencilerin Yüksek Lisans eğitiminin bir dönemini (3. dönem) Bielefeld Üniversitesinde geçirmeleri ve derslere bir dönem orada devam etmeleri planlanmaktadır. Bielefeld Üniversitesi ile ayrıca çift diploma programı hedeflenmekte ve bu yönde çalışmalar devam etmektedir.
 
Öǧrencilerin, displinlerarası bilginin yanı sıra, kültürlerarası beceri ve metot bilgisini edinmesi amaçlanmaktadır. Șiarımız, bilim alanı ile ilgili ulusal ve uluslararası bakış açısı kazanmış, eǧitim ve araştırmada ulusal ve uluslararası düzeyde rekabet edebilecek nitelikli mezunlar vermektir.  

2019-2020 Bahar Yarıyılında Yabancı Dil Olarak Almanca Yüksek Lisans Programına başvurular başlamıştır. Başvuru şartları ve tarihleri için tıklayınız.