Uluslararası İletişim ve Medya Araştırmaları Yüksek Lisans Programı

09.06.2021

Uluslararası İletişim ve Medya Araştırmaları Yüksek Lisans Programı, dijital iletişim ve medyanın kavranması, uygulanması ve değerlendirilmesi için beceriler kazandırma üzerinde yoğunlaşır ve dört özellik ile karakterize edilir: yenilik, araştırma odaklı, uluslararasılık ve disiplinlerarasılık.

Yüksek Lisans programı, mezunları, medya iletişiminin uluslararası ve kültürlerarası yönleri ile birlikte iletişim ve medya araştırmalarındaki güncel trendleri, disiplinler arası bağlantıları da içine alarak uluslararası standartlar düzeyinde çalışmaya yetkin kılar ve bilimsel veya uygulamaya yönelik araştırma alanında bir kariyere hazırlar. Ayrıca Yüksek Lisans programı, doktora kapsamında akademik eğitime devam etme için yeterlilik kazandırır. Bu amaçla program, gerekli medya ve iletişim biliminin yanı sıra kültürlerarası bilgi, beceri, yöntem ve becerilerini aktarır.

Dört yarıyıl ve 120 AKTS kredi kapsamında olan Uluslararası İletişim ve Medya Araştırmaları Yüksek Lisans programı, İngilizce olarak eğitim vermekte olup Ilmenau Teknik Üniversitesi ve Alman Akademik Değişim Servisi (DAAD) ile iş birliği içinde planlanarak uygulanmaktadır. 14 dersten oluşan Yüksek Lisans programı, Yüksek Lisans tezi ile tamamlanmaktadır. Dersler, Türk-Alman Üniversitesi, Ilmenau Teknik Üniversitesi, Passau Üniversitesi, Leipzig Üniversitesi ve Köln Teknik Üniversites’indeki öğretim üyeleri tarafından verilmektedir.


2020-2021 Güz Yarıyılında Uluslararası İletişim ve Medya Çalışmaları Yüksek Lisans Programına başvurular başlamıştır. Program hakkında detaylı bilgi için aşağıdaki linke tıklayınız.

http://sbe.tau.edu.tr/tr/uluslararasi-iletisim-ve-medya-arastirmalari