Öğretim Planı

Türk-Alman Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü
Özel Hukuk Doktora (Türkçe)
2019-2020 Öğretim Planı
 
I. DÖNEM          
KOD DERSIN ADI T U AKTS DİL
  ZORUNLU DERSLER        
ÖDT107 Fikri Sınai Haklar Hukuku 3   6 TR
SDI* SEÇMELİ DERSLER        
ÖDT101 Edinilmiş Mallara Katılma Rejimi 3   8 TR
ÖDT103 Ticaret Hukukunda Güncel Sorunlar (Kambiyo Senetleri) 3   8 TR
ÖDT105 Konkordato Hukuku 3   8 TR
ÖDT109 Sorumluluk Hukuku 3   8 TR
ÖDT111 Ticaret Hukukunda Güncel Gelişmeler 3   8 TR
  TOPLAM 12   30  
II. DÖNEM          
KOD DERSIN ADI T U AKTS DİL
  ZORUNLU DERSLER        
ÖDT102 Seminer (Sosyal Bilimlerde Araştırma Yöntemleri) 3   7 TR
ÖDT104 Deniz Ticaret Hukuku Navlun Sözleşmeleri 3   7 TR
ÖDT106 Medeni Usul Hukukunun Güncel Sorunları 3   8 TR
ÖDT110 Sorumluluk Hukuku-II 3   8 TR
  TOPLAM 12   30  
III. DÖNEM          
KOD DERSIN ADI T U AKTS DİL
ÖHK201 Doktora Yeterlilik     30 TR
  TOPLAM     30  
IV. DÖNEM          
KOD DERSİN ADI T U AKTS DİL
ÖDT290 Doktora Tezi     120 TR
ÖDT402 Uzmanlık Alanı-I     6 TR
  TOPLAM     126  
V. Dönem          
KOD DERSİN ADI T U AKTS DİL
ÖDT501 Uzmanlık Alanı-II     6 TR
  TOPLAM     6  
VI. Dönem          
KOD DERSİN ADI T U AKTS DİL
ÖDT602 Uzmanlık Alanı-III     6 TR
  TOPLAM     6  
VII. Dönem          
KOD DERSİN ADI T U AKTS DİL
ÖDT701 Uzmanlık Alanı-IV     6 TR
  TOPLAM     6  
VIII. Dönem          
KOD DERSİN ADI T U AKTS DİL
ÖDT802 Uzmanlık Alanı-V     6 TR
  TOPLAM     6