Öğretim Planı


TAÜ
SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ
ÖZEL HUKUK DOKTORA (TÜRKÇE) PROGRAMI
2020-2021 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI
ÖĞRETİM PLANI
 
I. DÖNEM        
KOD DERSIN ADI T AKTS DİL
  SEÇMELİ DERSLER      
ÖDT101 Edinilmiş Mallara Katılma Rejimi 3 8 TR
ÖDT103 Ticaret Hukukunda Güncel Sorunlar 3 8 TR
ÖDT105 Konkordato Hukuku 3 8 TR
ÖDT107 Fikri ve Sınai Haklar Hukuku 3 6 TR
ÖDT109 Sorumluluk Hukuku 3 8 TR
ÖDT111 Ticaret Hukukunda Güncel Gelişmeler 3 8 TR
  TOPLAM 12 30  
II. DÖNEM        
KOD DERSIN ADI T AKTS DİL
  ZORUNLU DERSLER      
ÖDT102 Seminer (Sosyal Bilimlerde Araştırma Yöntemleri) 3 7 TR
  SEÇMELİ DERSLER      
ÖDT104 Deniz Ticaret Hukukunda Navlun Sözleşmeleri 3 7 TR
ÖDT106 Medeni Usul Hukukunun Güncel Sorunları 3 8 TR
ÖDT110 Sorumluluk Hukuku II 3 8 TR
ÖDT112 Milletlerarası Mal Satım Hukuku 3 8 TR
ÖDT114 Şirketler Hukukunun Güncel Sorunları 3 8 TR
  TOPLAM 12 30  
III. DÖNEM        
KOD DERSIN ADI T AKTS DİL
ÖDT201 Doktora Yeterlik - 30 -
  TOPLAM   30  
IV. DÖNEM        
ÖDT402 Uzmanlık Alanı I 2 6 -
ÖDT290 Doktora Tezi - 24 -
  TOPLAM 2 30  
V. DÖNEM        
KOD DERSİN ADI T AKTS DİL
ÖDT501 Uzmanlık Alanı II 2 6 -
ÖDT290 Doktora Tezi - 24 -
  TOPLAM 2 30  
VI. DÖNEM        
KOD DERSİN ADI T AKTS DİL
ÖDT5602 Uzmanlık Alanı III 2 6 -
ÖDT290 Doktora Tezi - 24 -
  TOPLAM 2 30  
VII. DÖNEM        
KOD DERSİN ADI T AKTS DİL
ÖDT701 Uzmanlık Alanı IV 2 6 -
ÖDT290 Doktora Tezi - 24 -
  TOPLAM 2 30  
VIII. DÖNEM        
KOD DERSİN ADI T AKTS DİL
ÖDT802 Uzmanlık Alanı V 2 6 -
ÖDT290 Doktora Tezi - 24 -
  TOPLAM 2 30