Öğretim Planı

Türk-Alman Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü
Özel Hukuk Yüksek Lisans

2019-2020 Öğretim Planı​
I. DÖNEM          
KOD DERSIN ADI T U AKTS DİL
  ZORUNLU DERSLER        
ÖHK125 Hukuki İfade Sanatı 3   7 DE
ÖHK127 Uluslararası Hukukun ve Anayasa Hukukunun Özel Hukuku İlgilendiren Hükümleri 3   7 DE
SDI* SEÇMELİ DERSLER        
ÖHK121 Ticaret Hukukunun Güncel Sorunları 3   8 TR
ÖHK129 Kambiyo Senetlerinde Güncel Sorunlar 3   8 TR
ÖHK131 İş Verenin İş Sağlığı ve Güvenliği Yükümlülükleri 3   8 TR
  TOPLAM 12   30  
II. DÖNEM          
KOD DERSIN ADI T U AKTS DİL
  ZORUNLU DERSLER        
ÖHK108 Seminer (Sosyal Bilimlerde Araştırma Yöntemleri) 3   7 TR
ÖHK120 Denetleme Merci Olarak Anayasa Mahkemesi 3   7 DE
SDII* SEÇMELİ DERSLER        
ÖHK124 Veri Koruma Hukuku 3   8 TR
ÖHK126 Medeni Usul Hukukunun Güncel Sorunları 3   8 TR
ÖHK128 Sözleşmenin Yorumu 3   8 TR
  TOPLAM 12   30  
III. DÖNEM          
KOD DERSIN ADI T U AKTS DİL
ÖHK201 Uzmanlık Alanı I 2   15 TR
ÖHK290 Yüksek Lisans Tezi 2   30 TR
  TOPLAM 4   45  
IV. DÖNEM          
KOD DERSİN ADI T U AKTS DİL
ÖHK202 Uzmanlık Alanı II 2   15 TR
  TOPLAM 2   15  
 
* Öğrenci tarafından iki seçmeli dersin seçilmesi gerekmektedir.