Öğretim Planı


TAÜ
SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ
ÖZEL HUKUK YÜKSEK LİSANS PROGRAMI
2020-2021 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI
ÖĞRETİM PLANI

 
I. DÖNEM        
KOD DERSIN ADI T AKTS DİL
  SEÇMELİ DERSLER      
ÖHK121 Ticari İşletme Hukukunun Güncel Sorunları 3 8 TR
ÖHK127 Özel Hukukta Uluslararası Hukuk ve Anayasa Hukukundan Kaynaklanan Gereklilikler 3 7 DE
ÖHK129 Kambiyo Senetlerinde Güncel Sorunlar 3 8 TR
ÖHK133 Alman Federal Mahkemesi’nin Özel Hukuk Daireleri Kapsamında İçtihat Hukuku 3 7 DE
ÖHK135 Edinilmiş Mallara Katılma Rejimi 3 8 TR
ÖHK137 İş Hukukunda Üçlü İlişkiler 3 8 TR
ÖHK139 Medeni Hukukta İrade Sakatlıkları 3 7 TR
ÖHK141 Milletlerarası Tahkim Hukuku 3 7 TR
  TOPLAM 12 30  
II. DÖNEM        
KOD DERSIN ADI T AKTS DİL
  ZORUNLU DERSLER      
ÖHK108 Seminer (Sosyal Bilimlerde Araştırma Yöntemleri) 3 7 TR
  SEÇMELİ DERSLER      
ÖHK120 Hukuk Devletinin Denetleyicisi Olarak Mahkemeler 3 7 DE
ÖHK126 Medeni Usul Hukukunun Güncel Sorunları 3 8 TR
ÖHK128 Sözleşmenin Yorumu 3 8 TR
ÖHK130 Milletlerarası Mal Satım Hukuku 3 7 TR
ÖHK132 Şirketler Hukukunun Güncel Sorunları 3 8 TR
ÖHK134 Şirketler Hukukunda Geçici Hukuki Korumalar 3 8 TR
  TOPLAM 12 30  
III. DÖNEM        
KOD DERSIN ADI T AKTS DİL
ÖHK201 Uzmanlık Alanı I 2 15  
ÖHK290 Yüksek Lisans Tezi - 15  
  TOPLAM 2 30  
IV. DÖNEM        
KOD DERSİN ADI T AKTS DİL
ÖHK202 Uzmanlık Alanı II 2 15  
ÖHK290 Yüksek Lisans Tezi - 15  
  TOPLAM 2 30  
 
  • ALMANCA DİL BELGESİYLE KAYIT YAPTIRAN ÖĞRENCİLERİN ALMANCA DİLİNDE VERİLEN SEÇMELİ DERSLERDEN TOPLAMDA 21 AKTS DEĞERİNDE DERS ALMASI ZORUNLUDUR.