Program Hakkında

 

1. YIL

1. Dönem

2. Dönem

 

2. YIL

3. Dönem

4. Dönem

 

Ders programında uluslararası raporlama, uluslararası bankacılık, risk yönetimi, uluslararası iktisat, finansal piyasalar ve kurumlar ve diğer güncel konular ele alınmaktadır. Bunların yanı sıra seminer ve bilimsel araştırma metodları dersleri ile etkin, doğru ve güçlü bir bilimsel araştırmanın yöntemleri aktarılmaktadır. İkinci dönem verilen ve aşağıda listelenen seçmeli dersler ile öğrencilerin ilgi duydukları ve uzmanlaşmak istedikleri alanlara yönelmeleri sağlanmaktadır.
 
Seçmeli Dersler

 

 

 

 

 

 

 

 

1. YIL

1. Dönem

Ders Kodu Ders Adı T U AKTS
IF 101 Şirket Finansı 2 1 6
IF 103 Finansal Piyasalar ve Kurumlar 2 1 6
IF 105 Uluslararası Finansal Raporlama ve Analiz 2 1 6
IF 107 Uluslararası İktisat 2 1 6
IF 109 Bilimsel Araştırma Metodları 2 - 6
TOPLAM 30


2. Dönem

Ders Kodu Ders Adı T U AKTS
IF 102 Seminer - - 6
IF 104 Varlık Yönetimi 2 1 6
IF 106 Finans, Ticaret ve Ekonomik Gelişme 2 1 6
IF 108 Risk Yönetimi 2 1 6
IF 000 Seçmeli Ders 2 - 6
TOPLAM 30


 

2. YIL


3. Dönem

Ders Kodu Ders Adı T U AKTS
IF 201 Uzmanlık Alan Dersi I 2 - 15
IF 290 Yüksek Lisans Tezi 2 - 15
TOPLAM 30
 
4. Dönem
 
Ders Kodu Ders Adı T U AKTS
IF 202 Uzmanlık Alan Dersi II 2 - 15
IF 290 Yüksek Lisans Tezi 2 - 15
TOPLAM 30

 
SEÇMELİ DERSLER
Ders Kodu Ders Adı T U AKTS
IF 001 Avrupa Para Birliği 2 - 6
IF 002 Davranışsal Finans 2 - 6
IF 003 Finansal Metodlama 2 - 6
IF 004 Uluslararası Finans ve Ticarette Yeni Gelişmeler 2 - 6
IF 005 Uluslararası Ekonomik Kalkınma İşbirliği: Teori ve Politika 2 - 6
IF 006 Sektörel Finans 2 - 6
IF 007 Orta Doğu ve Kuzey Afrika Alanı Çalışmaları 2 - 6
IF 008 İslami Finans 2 - 6
IF 009 Uluslararası Bankacılık 2 - 6
IF 010 Uygulamalı Ekonometri 2 - 6