Yönetim

ENSTİTÜ MÜDÜRÜ

 Doç. Dr. Öğr. Üyesi Koray DEMİR

ENSTİTÜ MÜDÜR YARDIMCISI

   Dr. Öğr. Üyesi Tolga CANDAN

   Dr. Öğr. Üyesi Ebru TURHAN

ENSTİTÜ SEKRETERİ

   Ömer KUMRAL 

   Tel.: (0216) 333 32 74

   E-Posta: kumral@tau.edu.tr

ENSTİTÜ KURULU

    Doç. Dr. Koray DEMİR                            Müdür

    Dr. Öğr. Üyesi Tolga CANDAN              Müdür Yrd.

    Dr. Öğr. Üyesi Ebru TURHAN               Müdür Yrd.

    Doç. Dr. İrfan AKIN                                 Özel Hukuk Anabilim Dalı Bşk.

    Prof. Dr. Füsun ALVER                            Kültürlerarası Yönetim Anabilim Dalı Bşk.

    Prof. Dr. Murat Erdoğan                         Avrupa ve Uluslararası İlişkiler Anabilim Dalı Bşk.

    Dr. Öğr. Üyesi Semih Emre Çekin         Uluslararası Finans Anabilim Dalı Bşk.

    Dr. Öğr. Üyesi Berke ÖZENÇ                  Kamu Hukuku Anabilim Dalı Bşk.  

ENSTİTÜ YÖNETİM KURULU

    Doç. Dr. Koray DEMİR                             Müdür

    Dr. Öğr. Üyesi Tolga CANDAN               Müdür Yrd.

    Dr. Öğr. Üyesi Ebru TURHAN                 Müdür Yrd.

    Prof. Dr. Murat ERDOĞAN                      Üye

    Doç. Dr. Elif NUROĞLU                           Üye