Haberler

Sosyal Bilimler Enstitüsü

11.03.2019

Türk-Alman Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü’nün temel politikası, sosyal bilimler, disiplinlerarası uygulama ve teorik çalışmaları ulusal ve uluslararası boyutuyla öğretmek, araştırmak ve çok yönlü uzman mesleki yeterliliğe sahip araştırmacı öğrenciler yetiştirmektir. Ulusal ve uluslararası alanda yeterli akademik bir kadronun lisansüstü programlarında görevlendirilmesini sağlamak, ihtiyaçları karşılayacak idari kadro ve altyapıya sahip olmak öncelikli olarak belirlenmiştir.