Haberler

Uluslararası Finans Tezli Yüksek Lisans Programı

11.07.2019

Uluslararası Finans Tezli Yüksek Lisans Programı küreselleşmiş bir dünyada öğretim ve uygulama arasında bir köprü vazifesi görmeyi amaçlamaktadır. Bu nedenle hedefimiz, yüksek nitelikli ve motivasyonlu, Türkiye’de, Almanya'da veya dünyanın diğer bölgelerinde çalışabilecek mezunlar yetiştirmektir. Programımızın bazı önemli bileşenleri olarak araştırma ve öğretim alanlarında mükemmellik, disiplinler arası yaklaşım ve reel sektöre yakınlık yer almaktadır. Bunlarla beraber Türkiye ve Avrupa’da finans odaklı kurum ve şirketlerde staj imkanları programımızın önemli parçaları olacaktır.

Programımız alanlarında yüksek akademik ve mesleki kariyere sahip Türk ve Alman öğretim üyeleri ile reel sektörde çeşitli kademelerde bulunan öğretim elemanları tarafından yürütülmektedir. Kadromuzun uluslararası profili ve reel sektöre yakınlığı, öğrencilerimizin kariyerlerinde ihtiyaçları olan bilgi ve birikimlere sahip olmalarını sağlayacaktır.

 

Program hakkında daha fazla bilgi almak için tıklayınız.