Haberler

Yabancı Dil Olarak Almanca Öğretimi (Deutsch als Fremdsprache) Tezli Yüksek Lisans Programı

28.03.2022

Yabancı Dil Olarak Almanca Öğretimi Yüksek Lisans Programı; Alman Dili Eğitimi, Dilbilim ve Edebiyatbilim alanlarını kapsayan disiplinler arası bir programdır. Söz konusu program ile Dilbilim, Edebiyatbilim ve Dil Eğitimi konularında geniş bir perspektife sahip olan, teori ile uygulamayı birleştirebilen ve bu alanlarda araştırmalar yapabilecek mezunların yetişmesi hedeflenmektedir. Öğrenciler, Yabancı Dil olarak Almanca Öğretimi yüksek lisans eğitimi ile bilimsel araştırma becerisi, eğitim-öğretim becerisi ile didaktik beceri ve kültürlerarası iletişim becerisi kazanırlar.

Șiarımız, bilim alanı ile ilgili ulusal ve uluslararası bakış açısı kazanmış, eğitim ve araştırmada uluslararası düzeyde rekabet edebilecek nitelikli mezunlar vermektir. Disiplinlerarası bilginin yanı sıra, Yabancı Dil Olarak Almanca Öğretimi, Kültürlerarası İletişim vb. alanlarda uzman olarak uluslararası iş dünyasında yer alacak mezunların yetiştirilmesi amaçlanmaktadır.

Yüksek lisans programımız, partner üniversitemiz olan Bielefeld Üniversitesi “Deutsch als Fremdsprache und Germanistik” (Yabancı Dil olarak Almanca ve Germanistik) yüksek lisans programı ile akademik iş birliği içinde yürütülmektedir.  Eğitim dili Almancadır ve eğitim süresi dört dönemdir. Dersler üç dönem sürmektedir ve 4. dönemde yüksek lisans tezi yazılmaktadır. Akademik işbirliği kapsamında öğrencilerin yüksek lisans eğitiminin bir dönemini (3. dönem) Bielefeld Üniversitesinde geçirmeleri ve derslere bir dönem orada devam etmeleri planlanmıştır. 
 

2022-2023 Bahar Yarıyılında Yabancı Dil Olarak Almanca Yüksek Lisans Programına başvurular başlamıştır. Başvuru şartları ve tarihleri için tıklayınız.