Program Hakkında

 

1. YIL

1. Dönem

2. Dönem

 

2. YIL

3. Dönem

4. Dönem

 

Ders programında uluslararası raporlama, uluslararası bankacılık, risk yönetimi, uluslararası iktisat, finansal piyasalar ve kurumlar ve diğer güncel konular ele alınmaktadır. Bunların yanı sıra seminer ve bilimsel araştırma metodları dersleri ile etkin, doğru ve güçlü bir bilimsel araştırmanın yöntemleri aktarılmaktadır. İkinci dönem verilen ve aşağıda listelenen seçmeli dersler ile öğrencilerin ilgi duydukları ve uzmanlaşmak istedikleri alanlara yönelmeleri sağlanmaktadır.
 
Seçmeli Dersler