Tanıtım

Türk-Alman Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü’nün temel politikası; sosyal bilimler, disiplinlerarası uygulama ve teorik çalışmaları ulusal ve uluslararası boyutuyla öğretmek, araştırmak ve çok yönlü uzman mesleki yeterliliğe sahip araştırmacı öğrenciler yetiştirmektir. Ulusal ve uluslararası alanda yeterli akademik bir kadronun lisansüstü programlarında görevlendirilmesini sağlamak, ihtiyaçları karşılayacak idari kadro ve altyapıya sahip olmak öncelikli olarak belirlenmiştir.

Enstitümüzde Avrupa ve Uluslararası İlişkiler, İşletme Yönetimi, Kamu Hukuku, Kültürlerarası Yönetim,Özel Hukuk, Uluslararası Finans, Uluslararası İletişim ve Medya Araştırmaları ve Yabancı Dil Olarak Almanca Öğretimi olmak üzere sekiz tane tezli yüksek lisans programı bulunmaktadır. Ensitütümüz İşletme ve Ekonomi, Kamu Hukuku (Türkçe), Kamu Hukuku (%30 Almanca), Özel Hukuk (Türkçe) ve Özel Hukuk (%30 Almanca) olmak üzere beş doktora programı bulunmaktadır.