Akademik Kadro

Özel Hukuk Doktora Programı
Anabilim Dalı Başkanı
Prof. Dr. Hamide Özden ÖZKAYA-FERENDECİ  

Akademik Kadro*
Prof. Dr. Murat ATALI
Prof. Dr. Philip KUNİG

Prof. Dr. Hamide Özden ÖZKAYA-FERENDECİ  
Prof. Dr. Vural SEVEN  
Prof. Dr. Zafer ZEYTİN
Doç. Dr. İrfan AKIN  
Doç. Dr. Koray DEMİR

Doç. Dr. Mesut Serdar ÇEKİN  
Dr. Öğr. Üyesi Efe DIRENİSA  

Dr. Öğr. Üyesi Hilal Ünal Kaya 
Dr. Marian A. Arning

*Akademik kadro listeleri, unvanlara göre ve aynı unvandaki isimler alfabetik olacak şekilde sıralanmaktadır.