Öğretim Planı

  Avrupa ve Uluslararası İlişkiler Yüksek Lisans Programı
Öğretim Planı
 
 
I. YIL
1. Yarıyıl
No. Ders T U AKTS
AVU101 Avrupa Birliği ve Uluslararası İlişkilere Giriş: Dünya Politikasında Türkiye, Almanya ve Avrupa Birliği 2   6
AVU103 Küresel Bağlamda Avrupa’nın Tarihi ve Kültürel Temelleri 2   6
AVU107 AB Siyasi Sistemi: Lizbon Sonrası Siyasi Yapı 2   6
AVU109 Uluslararası İlişkiler ve AB Entegrasyonu Teorileri 3   6
AVU111 Araştırma Metotları 2   6
AVU 115 Seminer 2   0
Toplam Kredi     30
 
2. Yarıyıl
No. Ders T U AKTS
AVU 110 Yaşayan Pratik AB Nasıl İşliyor 2   6
SD Seçmeli Ders 2   6
SD Seçmeli Ders 2   6
SD Seçmeli Ders 2   6
SD Seçmeli Ders 2   6
Toplam Kredi     30
 
Bölüm Seçmeli Ders Havuzu
No. Ders T U AKTS
AVU102 Uluslararası ve AB Ekonomik Sistem 2   6
AVU106 Çok Boyutlu Dış Politika Analizi 2   6
AVU108 21. YY'da Uluslararası Kuruluşlar ve Yönetişim 2   6
AVU112 AB ve Uluslararası Hukuk 2   6
AVU114 Avrupa Birliği, Türkiye İlişkilerinin Çağdaş Meseleleri 2   6
AVU116 Batı Avrupa Siyaseti 2   6
AVU 118 Siyaset Sosyolojisi 2   6
AVU 120 AB ve Küreselleşme 2   6
AVU 122 Avrupa'da İnsan Hareketliliği, Göç ve Mülteciler 2   6
AVU 124 Türk Dış Politikasında Güncel Konular      
Not: Öğrencilerin, Bölüm Seçmeli Ders Havuzunda bulunan seçmeli derslerden en az dört(4) tane seçmeli ders alması zorunludur.
 
 
II. YIL
 
3. Yarıyıl
No. Ders T U AKTS
AVU201 Uzmanlık Alan I 2   6
AVU Yüksek Lisans Tezi 2   24
Toplam Kredi      30
 
4. Yarıyıl
No. Ders T U AKTS
AVU202 Uzmanlık Alan II 2   6
AVU Yüksek Lisans Tezi 2   24
Toplam Kredi      30