"Kültürlerarası Yönetim" Alanındaki Çalıştay ve Konferanslar


Araştırma, öğretim ve uygulama alanlarındaki bilgi alışverişi yüksek lisans öğrencileri ve öğretim görevlileri/ bilim insanları için çok büyük bir önem teşkil etmektedir. Profesyonel görüşmeler ve tartışmalar, TAU ve Passau Üniversitesi’nin sınırlarının da ötesinde (bir bağlamda) gerçekleştirilmelidir. Şahsi temaslar, bilim ve uygulamayla alakalı ağlara erişebilmek öğrencilerin gelecekteki kariyerleri için çok önemlidir.

Toplantı ve çalıştaylarda güncel ve disiplinler arası konular ele alınmaktadır.  Akademiden, şirketlerden ve çeşitli diğer kurumlardan Alman, Türk ve uluslararası konuşmacılar ve uzmanlar bu konferans ve çalıştaylara katılmaktadırlar. Gerçekleştirilen bu etkinlikler yüksek lisans öğrencileri ile birlikte hazırlanmakta ve gerçekleştirilmektedir.Aktuell  ̶̶  Mevcut Program:

  • Uluslararası Konferans /  International Conference
Towards Construtive Intercultural Management. A conference on research approaches and perspectives                                                     
                                             RAPOR
 
  • Sempozyum / Symposium
Wissenschaft trifft Wirtschaft im interkulturellen Dialog
Interkulturelles Management an der Türkisch-Deutschen Universität – eine Partnerschaft in Lehre, Forschung und Praxis

Kültürlerarası Diyalogda  Bilim ve Ekonominin Buluşması
Türk-Alman Üniversitesi’nde Kültürlerarası Yönetim –Öğretimde, Araştırmada ve Uygulamada Ortaklık                                  

                                               RAPOR
 
  • Çalıştay / Workshop
Intercultural Learning between Small and Medium Sized Companies and Global Players - Berlin, Istanbul, Beijing – Comparing Locations for Innovation
 
Interkulturelles Lernen zwischen kleine und mittlere Unternehmen und Global Players - Berlin, Istanbul und Peking im Vergleich der Innovationsstandorte
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          RAPOR
 
  • Konferans / Tagung
Teori ve Uygulamada – Kültürel ve Kültürlerarası Yeterlilik - Bilim ve Firmalar Buluşuyor
 
Kulturelle und interkulturelle Kompetenz – in Theorie und Praxis - Wissenschaft und Unternehmen im Diskurs                              
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          RAPOR
 
  • Çalıştay / Workshop
Kültürlerarası Yönetim: 'Yeni İpek Yolu Projesi' Temelleri, Zorlukları ve Hedefleri
 
Das Projekt ‘Neue Seidenstraße’. Grundlagen, Herausforderungen und Ziele
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         RAPOR
 
  • Konferans / Tagung
International Conference:"Towards Constructive Intercultural Management."
 
A conference on research approaches and perspectives.  October 7-8, 2021
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         RAPOR