Uluslararası Finans

Uluslararası Finans Tezli Yüksek Lisans İkinci Öğretim (İngilizce) Programı:
 

Uluslararası Finans Tezli Yüksek Lisans İkinci Öğretim (İngilizce) Programı küreselleşmiş bir dünyada öğretim ve uygulama arasında bir köprü vazifesi görmeyi amaçlamaktadır. Bu nedenle hedefimiz, yüksek nitelikli ve motivasyonlu, Türkiye’de, Almanya'da veya dünyanın diğer bölgelerinde çalışabilecek mezunlar yetiştirmektir. Programımızın bazı önemli bileşenleri olarak araştırma ve öğretim alanlarında mükemmellik, disiplinler arası yaklaşım ve reel sektöre yakınlık yer almaktadır. Bunlarla beraber Türkiye ve Avrupa’da finans odaklı kurum ve şirketlerde staj imkanları programımızın önemli parçaları olacaktır. Programımız, öğrencilerimize bir yüksek lisans derecesine sahip olmalarını sağlamanın yanında, akademik kariyer planlarını destekleyecek Doktora Programı için de ön hazırlık niteliği taşımaktadır.
 
Uluslararası Akademik Kadro

Programımız alanlarında yüksek akademik ve mesleki kariyere sahip Alman ve Türk öğretim elemanları ile halen aktif olarak danışmanlık, yönetim veya diğer iş kademelerinde bulunan extern öğretim üyeleri tarafından yürütülmektedir. Kadromuzun uluslararası profili ve reel sektöre yakınlığı, öğrencilerimizin gelecek kariyerlerinde ihtiyaçları olan bilgi ve birikimlere sahip olmalarını sağlayacaktır.
Uluslararası Program

Uluslararası finans eğitim ve öğretimine hakim olan terminoloji ve literatürün İngilizce olması, bu alanda yüksek lisansını tamamlamış kişilerin, mesleki olarak İngilizce metinlere hakimiyetini ve bilimsel alanda da etkin kullanılabiliyor olmasını zorunlu hale getirmektedir. Program dilinin İngilizce olması ve üniversitemizin Almanya ile olan güçlü bağlantılarıyla birlikte programımız aynı anda kuvvetli bir uluslararası profil oluşturmaktadır.
Esnek Ders Programı

İş hayatındaki kişilerin  katılımını kolaylaştırmak amacıyla, programımız ikinci öğretim statüsünde organize edilmiştir. Bu çerçevede dersler, mesai saatleri sonrasında ve haftasonu olacak şeklide düzenlenmektedir.

Programımızın partner "Martin-Luther Universität Halle Wittenberg" üniversitesindeki sayfasına buradan ulaşabilirsiniz.