İşletme Yönetimi Tezli Yüksek Lisans Programı (İkinci Öğretim)

Programın Amacı ve Tanımı:

İşletme Yönetimi Yüksek Lisans Programının amacı, öğrencilerine özel sektörde faaliyet gösteren işletmelerin veya kamu kuruluşlarının günümüzün hızla değişen çevre koşullarına uyumunu sağlayarak etkin ve verimli bir şekilde yönetilmesine ilişkin işletme yönetiminin temel disiplinleri konusunda hem teorik hem de uygulamaya yönelik güncel bilgiler kazandırmaktır. Programı başarıyla tamamlayan öğrenciler işletmesel her türlü sorunu çözebilecek bilgi ve beceriyi, işletmelerde yönetsel görev ve sorumluluk üstlenebilecek nitelikleri kazanırlar.

İşletme Yönetimi Yüksek Lisans Programı ikinci öğretim şeklinde yürütülen tezli ve eğitim dili İngilizce olan bir programdır.

Öğretim planındaki dersler, alanında yetkin ve çoğu uluslararası akademik deneyime sahip Türk öğretim üyeleri, TAÜ İşletme Bölümünde görevli Alman öğretim üyeleri ve bazı dersler için Almanya’dan gelen Alman öğretim üyeleri tarafından verilmektedir.

Almanya’da ilgili kurumlara yapılan geziler ile öğrencilerin program kapsamında öğrenmiş oldukları bilgilerin yurt dışında uygulanışını görme ve deneyimleme fırsatı olacaktır.  

Programın Kapsamı:

İşletme Yönetimi Yüksek Lisans Programı biri seminer dersi olmak üzere 9 adet zorunlu ders (toplam 48 AKTS), 4 adet seçmeli ders (toplam 24 AKTS) ve yüksek lisans tezi (toplam 48 AKTS) olmak üzere 120 AKTS’lik bir programdır.

Programın öğretim planına, İşletme bilim alanı ile doğrudan ilgili “Pazarlama”, “Sayısal Yöntemler”, “Muhasebe”, “Finans”, “Yönetim ve Organizasyon” gibi alanların yanı sıra “Yönetim Bilişim Sistemleri” alanından dersler de (bir adet zorunlu ders ve seçmeli ders alternatifleri) dâhil edilmiştir. Özelikle Endüstri 4.0 ile ilgili gelişmeler sonucu dijital dönüşüm konusu günümüz işletmeleri tarafından üzerinde yoğun şekilde çalışılan bir konu olup İşletme alanında yürütülen öğrenim programlarına entegre edilmesi gerekli bir konu olarak görülmüş; bu bağlamda önerilen programa “Yönetim Bilişim Sistemleri” alanından bazı dersler de eklenmiştir. Programın öğretim planı birinci yarıyıl “Pazarlama”, “Sayısal Yöntemler”, “Muhasebe”, “Finans”, “Yönetim ve Organizasyon”, “Yönetim Bilişim Sistemleri” alanlarından birer zorunlu ders içermektedir. İkinci yarıyılda öğrencilerin dört seçmeli ders almaları öngörülmüştür. Öğretim planında seçmeli dersler “Pazarlama”, “Sayısal Yöntemler”, “Muhasebe”, “Finans”, “Yönetim ve Organizasyon”, “Yönetim Bilişim Sistemleri” alanları altında gruplandırılmıştır. Üçüncü ve dördüncü yarıyıllarda “Uzmanlık Alan Dersi”’nin alınması ve yüksek lisans tezinin yazılması öngörülmüştür.

Programın Hedef Kitlesi:

  • İşletme alanında bilgilerini artırmak veya geliştirmek isteyen özel veya kamu sektöründe birkaç yıllık iş deneyimine sahip çalışanlar
  • Özel ya da kamu sektöründe kariyer yapmayı planlayan İşletme, Ekonomi, İktisat, Maliye, İşletme Mühendisliği, Endüstri Mühendisliği, İstatistik, Ekonometri, Yönetim Bilişim Sistemleri, İşletme Enformatiği ve benzeri bölümlerden yeni mezun olanlar 
  • İşletme alanında akademik kariyer yapmak isteyenler
Programda yurt dışı kontenjanı vardır. Bu bağlamda programa başvuru yapmak için gerekli şartları sağlayan yabancı uyruklu adaylar da programa başvuru yapabilirler.

Mezunların Mesleki Profili:

Programı başarıyla tamamlayan öğrenciler gerek özel sektörde gerekse kamu sektöründe pek çok farklı işletmesel fonksiyon alanlarından birinde  (ör. stratejik yönetim, finans, muhasebe, satış ve pazarlama, insan kaynakları) yönetsel görev ve sorumluluk üstlenebilirler.

Programa ilişkin güncel haberleri resmi Facebook (@taubusinessma), Instagram (@taubusinessma)  ve Twitter (@taubusinessma) hesaplarından takip edebilirsiniz.