Kamu Hukuku Yüksek Lisans Programı

Kamu Hukuku Yüksek Lisans Programı; Hukuk Fakültesinden sonra, Ceza ve Ceza Muhakemesi Hukuku, İdare Hukuku, Uluslararası Hukuk, Genel Kamu Hukuku, İnsan Hakları Hukuku, Hukuk Felsefesi ve Sosyolojisi, Anayasa Hukuku, Hukuk Tarihi ve Mali Hukuk alanlarında akademik ve mesleki uzmanlığa yönelik çalışmaları kapsayacaktır.

Kamu Hukuku Yüksek Lisans Programı Hukuk Fakültesi öğrencilerinin ve avukat, hakim, savcı, noter, müfettiş gibi mesleki faaliyetine devam eden hukukçuların Yüksek Lisans derecesine sahip olmalarını sağlamaya çalışmanın yanında, akademik kariyer planlarını destekleyecek Doktora Programı için de ön hazırlık niteliği taşımaktadır

Programımızın amacı Kamu Hukuku alanında, öğrencilerimize inceleme ve araştırma yöntemlerini öğretmek, uygulama yeteneklerini geliştirmek, ulusal ve uluslararası alanlarda bağımsız bilimsel çalışma becerileri kazandırmaktır.

Programımız, Kamu Hukukunun Türk-Alman perspektifinden değerlendirilerek, konuların farklı bir bakış açısıyla irdeleneceği öğretici ve keyifli bir eğitim-öğretim seçeneği sunmaktadır. Ayrıca derslerin %30’u Almanca işlenecek olup Türk ve Alman öğretim üyelerinin katkılarıyla yürütülecektir.

Kamu Hukuku Yüksek Lisans Programı, ilk defa 2016-2017 Bahar Yarıyılında eğitim-öğretime ve öğrenci kabulüne başlamıştır.