Öğretim Planı

İŞLETME YÖNETİMİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI (TEZLİ)
 
Z: Zorunlu
S: Seçmeli
AKTS: Avrupa Kredi Transfer Sistemi
 
1. YARIYIL
Kod Ders Zorunlu/Seçmeli AKTS Haftalık Ders Saati
BM101 Araştırma Yöntemleri ve Nicel Analiz Z 6 3
BM103 Muhasebe Z 6 3
BM105 İşletme Finansı Z 6 3
BM109 Pazarlama Yönetimi Z 6 3
  Seçmeli Ders S 6 3
  TOPLAM   30 15
 
2. YARIYIL
Kod Ders Zorunlu/Seçmeli AKTS Haftalık Ders Saati
BM102 Seminer Z 6 0
BM104 Yönetim ve Organizasyon Z 6 3
BM106 İşletme Enformatiği Z 6 3
  Seçmeli Ders S 6 3
  Seçmeli Ders S 6 3
  TOPLAM   30 12
 
3. YARIYIL
Kod Ders Zorunlu/Seçmeli AKTS Haftalık Ders Saati
BM201 Uzmanlık Alan Dersi I Z 6 3
BM203 Yüksek Lisans Tezi Z 24 0
  TOPLAM   30 3
 
4. YARIYIL
Kod Ders Zorunlu/Seçmeli AKTS Haftalık Ders Saati
BM202 Uzmanlık Alan Dersi II Z 6 3
BM203 Yüksek Lisans Tezi Z 24 0
  TOPLAM   30 3
 
SEÇMELİ DERSLER (PAZARLAMA)
 Kod  Ders
BM002 Pazar Araştırması
BM004 Tüketici Davranışı
BM006 Stratejik Pazarlama
BM008 Dijital Pazarlama
BM012 Hizmet Pazarlama
 
SEÇMELİ DERSLER (YÖNETİM ve ORGANİZASYON)
 Kod Ders
BM014 Kurumsal Öğrenme ve İnovasyon
BM016 Stratejik Yönetim
BM018 Girişimcilik
BM020 Örgütsel Davranış
BM022 Kurumsal Sosyal Sorumluluk ve Etik
BM024 Kültürlerarası Yetkinlik Gelişimi
 
SEÇMELİ DERSLER (MUHASEBE ve FİNANS)
 Kod  Ders
BM026 Şirket Değerleme
BM028 Davranışsal Finans
BM030 Finansal Piyasalar ve Kurumlar
BM032 Uluslararası Finans
BM034 Finansal Modelleme
BM036 Uluslararası Bankacılık
BM038 Yönetim Muhasebesi
BM040 Muhasebe Bilgi Sistemleri
BM042 Maliyet Yönetimi ve Maliyet Muhasebesi
BM044 Vergilendirme
BM046 Denetim
BM048 Uluslararası Finansal Raporlama
BM074 Finans, Ticaret ve Ekonomik Gelişme
 
SEÇMELİ DERSLER (YÖNETİM ve BİLİŞİM SİSTEMLERİ)
 Kod  Ders
BM050 Veri Analitiği ve Büyük Veri
BM052 Algoritmaya Giriş ve Programlama
BM056 Kurumsal Zeka
BM058 Kurumsal Kaynak Planlaması
BM060 Bilgi Yönetimi
 
SEÇMELİ DERSLER (SAYISAL YÖNTEMLER)
 Kod  Ders
BM062 Karar Teorisi
BM064 Çok Değişkenli İstatistik
BM066 Bilgisayar Destekli İstatistik
BM068 Ekonometri
BM070 İşletmelerde Simülasyon Teknikleri
BM072 Yöneylem Araştırması
 
 
Türk-Alman Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Bologna süreci ile ilgili detaylı bilgiye buradan ulaşabilirsiniz.