Öğretim Planı

2020-2021 Eğitim Öğretim Yılı Ders Öğretim Planı
T.C.
Türk-Alman Üniversitesi
Yabancı Dil Olarak Almanca Öğretimi
Tezli Yüksek Lisans Programı (120 AKTS)
Öğretim Planı
1. Yarıyıl
Modülün Adı Dersin Kodu Dersin Adı Haftalık Ders Saati Kredi
AKTS
Temel Modül: Oryantasyon Modülü ALM 101 Yüksek Lisans Eğitimine Giriş: Bilim Dili ve Akademik Yazma 2 U 6
Temel Modül: Alman Dil Bilimi ALM 103 Alman Dilbilimi: Teorik
Temel I
2 T 4
ALM 105 Alman Dilbilimi: Teorik
Temel II
2 T 4
Temel Modül: Alman Edebiyat Bilimi ALM 107 Edebi Metin İncelemesine Giriş 2 T 6
ALM 109 Alman Edebiyatı 2 T 2
Temel Modül: Yabancı Dil olarak Almanca /İkinci dil olarak Almanca: Teori ve Modeller ALM 111 Yabancı Dil olarak Almanca /İkinci dil olarak Almanca: Teori ve Modeller 2 T 5
ALM 113 Yabancı Dil olarak Almanca /İkinci dil olarak Almanca: Teori ve Modeller – Uygulama 2 U 3
  Toplam 14 30
2. Yarıyıl
Modülün Adı Dersin Kodu Dersin Adı Haftalık Ders Saati Kredi
AKTS
Uzmanlık Modülü:
Alman Dil Bilimi
ALM 212
ALM 216
Seçmeli Dersler 1 2 T 4
ALM 218
ALM 220
Seçmeli Dersler 2 2 T 8
Uzmanlık Modülü: Dil ve Kültür Aktarımında Gelişmeler ALM 230 Seçmeli Dersler 1 2 T 3
ALM 232 Seçmeli Dersler 2 2 T 7
Uzmanlık Modülü: Araştırma ve Uygulama Modülü ALM 102 Ders Uygulaması 2 U 8
  Toplam 10 30
3. Yarıyıl
Modülün Adı Dersin Kodu Dersin Adı Haftalık Ders Saati Kredi
AKTS
Uzmanlık Modülü: Araştırma- ve Uygulama Modülü ALM 201 Ampirik Araştırma Yöntemlerine Giriş 2 U 3
ALM 203 Proje semineri ve araştırma uygulaması 2 U 8
Uzmanlık Modülü: Dil Öğretimi ve Öğrenimi Araştırmaları ALM 234 Seminer 1 2 T 3
ALM 236 Seminer 2 2 T 7
Alan Dışı Seçmeli Ders  
 
Seminer 1   9
  Seminer 2  
  Toplam 8 30
Alan dışı seçmeli dersler, disiplinlerarası eğitim çerçevesinde herhangi bir lisans   ya da yüksek lisans programından toplam AKTS’si  9 olan iki veya daha fazla ders seçilebilir.
4. Yarıyıl
Modülün Adı Dersin Kodu Dersin / Etkinliğin Adı Haftalık Ders Saati Kredi
AKTS
Yüksek Lisans Tez Modülü
 
  Yüksek Lisans Semineri – Kolokyumu 2 5
  Yüksek Lisans Tez Savunması  
 
3
  Yüksek Lisans Tezi  
 
22
  Toplam   30
Uzmanlık Modülleri Kapsamındaki Seminerler ve Ders Adları
Uzmanlık Modülleri kapsamındaki Seminer 1 veya Seminer 2 kapsamındaki dersler, her eğitim-öğretim yılı başında Anabilim Dalı Başkanlığının önerisi ile Yönetim Kurulu Kararı ile belirlenir. Bu dersler aşağıdaki ders havuzundan seçilebilir ya da yeni bir ders önerilebilir.
Dersin Kodu Uzmanlık Modülü: Alman Dil Bilimi
ALM 212 Alman Dilinin Yapısı
ALM 214 Alman Dilinin Tarihi ve Tipolojisi
ALM 216 Karşılaştırmalı Dilbilim (Kontrastive Linguistik)
ALM 218 Toplum Dilbilim (Soziolinguisitik)
ALM 220 Edimbilim (Pragmatik)
ALM 222 Sentaks
ALM 224 Anlambilim (Semantik)
ALM 226 Uzmanlık Dili (Fachsprache)
ALM 228 Metin Dilbilim (Textlinguistik)
Dersin Kodu Uzmanlık Modülü: Dil ve Kültür Aktarımında Gelişmeler
ALM 230 Yabancı dil olarak Almanca (DaF) / İkinci dil olarak Almanca (DaZ): Didaktik ve Metodikte yeni gelişmeler
ALM 232 Kültür bilimi: Ülke bilgisi / Edebiyat ve yabancı dil / ikinci dil olarak öğretimi
Dersin Kodu Uzmanlık Modülü: Dil Öğretimi ve Öğrenimi Araştırmaları
ALM 234 Ampirik dil öğretim ve öğrenim araştırmalarında ve ikinci dil edinimi araştırmalarında yeni çalışmalar
ALM 236 Ders odaklı öğrenme ve öğretme süreçlerinin gözlenmesi ve analizi