Özel Hukuk

Türk ve Alman yükseköğretim geleneklerinin en önemli başarı ve kazanımlarını araştırma ve öğretim alanlarında birleştiren, ulusal ve uluslararası alandaki siyasi, sosyal, iktisadi ve teknolojik gelişmeleri konu edinen Özel Hukuk Yüksek Lisan Programımız (Tezli) 2015/2016 Eğitim Öğretim yılından itibaren öğrenci kabulü ile başlamaktadır.

Özel Hukuk Yüksek Lisans Programı öğrencilere iki yıllık bir eğitim imkânı sunmaktadır.  Özel hukuk gündelik yaşantımızın hemen hemen her alanına sirayet etmiştir. Özel hukuk alanında derinlemesine bir çalışma yapılmak istendiğinde, Alman ve İsviçre hukukunun bu alandaki etkinliği göze çarpmaktadır. Bu sebeple derslerin %30’unun Almanca dilinde işleneceği, konuların değişik perspektiflerle irdelendiği, öğretici ve keyifli bir Özel Hukuk Yüksek Lisans Programı hazırlanmıştır. Amacımız öğrencilerimize müfredat kapsamındaki konularda lisansüstü seviyesinde bilgiler vermek, inceleme ve araştırma yöntemlerini öğretmek ve uygulama becerilerini geliştirmektir. Bu programla mezunlarına hukuk mesleğini ulusal ve uluslararası alanda en iyi bir biçimde icra edecek yeteneklerin kazandırılması hedeflemektedir. Özel hukuk alanında doktrinde ve uygulamada karşılaşılan sorunların, Türk-Alman perspektifininden farklı bir bakış açısı ile araştırma konusu yapılması da bu programın temel hedeflerindendir. Bu program, Alman ekolünden gelen, master ve doktora programlarını Almanya’da tamamlamış Türk ve Alman öğretim elemanlarının katkılarıyla yürütülecektir.



Anabilim Dalı Başkanı
Prof. Dr. Hamide Özden ÖZKAYA FERENDECİ

Öğretim Üyeleri
Prof. Dr. Hamide Özden ÖZKAYA FERENDECİ
Prof. Dr. Murat ATALI
Prof. Dr. Philip KUNİG
Prof. Dr. Zafer ZEYTİN
Prof. Dr. Vural SEVEN
Doç. Dr. Mesut Serdar ÇEKİN
Doç. Dr. Koray DEMİR
Doç. Dr. İrfan AKIN
Dr. Öğr. Üyesi Işıl Egemen DEMİR
Dr. Öğr. Üyesi Efe DIRENİSA