Özel Hukuk Doktora Programı

Özel Hukuk Doktora Programı'nın amacı, yüksek lisans eğitimini tamamlamış hukukçuların, özel hukukun çeşitli alanlarında, daha detaylı inceleme ve araştırma gerektiren dersler ve hazırlanacak doktora tezi sayesinde araştırmacı sıfatıyla akademik dünyaya kazandırılmasıdır.
Mezunların uygulamayı tercih etmeleri halinde ise, program süresince ve hazırladıkları tezler sayesinde edindikleri bilgileri uygulamaya aktarabilmeleri, uygulama ile akademi arasında köprü vazifesi üstlenebilmeleri mümkündür.
 

Özel Hukuk Doktora Programı Akademik Kadro

Anabilim Dalı Başkanı

Prof. Dr. Hamide Özden ÖZKAYA FERENDECİ

 

Öğretim Üyeleri

Prof. Dr. Murat ATALI

Prof. Dr. Philip KUNİG

Doç. Dr. Mesut Serdar ÇEKİN

Doç. Dr. Koray DEMİR

Dr. Öğr. Üyesi Işıl Egemen DEMİR

Doç. Dr. İrfan AKIN