Özel Hukuk Doktora (Türkçe) Programı

Özel Hukuk Doktora Programı'nın amacı, yüksek lisans eğitimini tamamlamış hukukçuların, özel hukukun çeşitli alanlarında, daha detaylı inceleme ve araştırma gerektiren dersler ve hazırlanacak doktora tezi sayesinde araştırmacı sıfatıyla akademik dünyaya kazandırılmasıdır.
Mezunların uygulamayı tercih etmeleri halinde ise, program süresince ve hazırladıkları tezler sayesinde edindikleri bilgileri uygulamaya aktarabilmeleri, uygulama ile akademi arasında köprü vazifesi üstlenebilmeleri mümkündür.
 

Anabilim Dalı Başkanı
Prof. Dr. Hamide Özden ÖZKAYA FERENDECİ

Öğretim Üyeleri
Prof. Dr. Hamide Özden ÖZKAYA FERENDECİ
Prof. Dr. Murat ATALI
Prof. Dr. Philip KUNİG
Prof. Dr. Zafer ZEYTİN
Prof. Dr. Vural SEVEN
Doç. Dr. Mesut Serdar ÇEKİN
Doç. Dr. Koray DEMİR
Doç. Dr. İrfan AKIN
Dr. Öğr. Üyesi Işıl Egemen DEMİR
Dr. Öğr. Üyesi Efe DIRENİSA