Öğretim Planı

Türk-Alman Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü
Özel Hukuk Doktora
2019-2020 Öğretim Planı
 
I. DÖNEM          
KOD DERSIN ADI T U AKTS DİL
  ZORUNLU DERSLER        
ÖHD137 Veri Koruma Hukuku 3   7 DE
ÖHD138 Uluslararası Hukukun ve Anayasa Hukukunun Özel Hukuku İlgilendiren Hükümleri     7 DE
SDI* SEÇMELİ DERSLER        
ÖHD139 Ticaret Hukukunda Güncel Sorunlar (Kambiyo Senetleri) 3   8 TR
ÖHD141 Ticari İşletme Hukukunun Güncel Sorunları 3   8 TR
ÖHD151 Milletlerarası Mal Satım Hukuku 3   8 TR
  TOPLAM 12   30  
II. DÖNEM          
KOD DERSIN ADI T U AKTS DİL
  ZORUNLU DERSLER        
ÖHD120 Seminer (Sosyal Bilimlerde Araştırma Yöntemleri) 3   7 TR
ÖHD124 Denetleme Merci Olarak Anayasa Mahkemesi 3   7 DE
ÖHD130 Medeni Usul Hukukunun Güncel Sorunları 3   8 TR
ÖHD132 Sorumluluk Hukuku-II 3   8 TR
  TOPLAM 12   30  
III. DÖNEM          
KOD DERSIN ADI T U AKTS DİL
ÖHD203 Doktora Yeterlilik     30 TR
  TOPLAM     30  
IV. DÖNEM          
KOD DERSİN ADI T U AKTS DİL
ÖHD390 Doktora Tezi     120 TR
ÖHD302 Uzmanlık Alanı-I     6 TR
  TOPLAM     126  
V. Dönem          
KOD DERSİN ADI T U AKTS DİL
ÖHD301 Uzmanlık Alanı-II     6 TR
  TOPLAM     6  
VI. Dönem          
KOD DERSİN ADI T U AKTS DİL
ÖHD402 Uzmanlık Alanı-III     6 TR
  TOPLAM     6  
VII. Dönem          
KOD DERSİN ADI T U AKTS DİL
ÖHD501 Uzmanlık Alanı-IV     6 TR
  TOPLAM     6  
VIII. Dönem          
KOD DERSİN ADI T U AKTS DİL
ÖHD502 Uzmanlık Alanı-V     6 TR
  TOPLAM     6