Öğretim Planı

TAÜ
SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ
ÖZEL HUKUK DOKTORA PROGRAMI
2020-2021 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI
ÖĞRETİM PLANI
 
I. DÖNEM        
KOD DERSIN ADI T AKTS DİL
  ZORUNLU DERSLER      
ÖHD137 Veri Koruma Hukuku 3 7 DE
ÖHD138 Özel Hukukta Uluslararası Hukuk ve Anayasa Hukukundan Kaynaklanan Gereklilikler 3 7 DE
  SEÇMELİ DERSLER      
ÖHD139 Ticaret Hukukunda Güncel Sorunlar (Kambiyo Senetleri) 3 8 TR
ÖHD141 Ticari İşletme Hukukunun Güncel Sorunları 3 8 TR
ÖHD143 Fikri ve Sınai Haklar Hukuku 3 8 TR
ÖHD145 Edinilmiş Mallara Katılma Rejimi 3 8 TR
  TOPLAM 12 30  
II. DÖNEM        
KOD DERSIN ADI T AKTS DİL
  ZORUNLU DERSLER      
ÖHD120 Seminer (Sosyal Bilimlerde Araştırma Yöntemleri) 3 7  
ÖHD124 Hukuk Devletinin Denetleyicisi Olarak Mahkemeler 3 7 DE
  SEÇMELİ DERSLER      
ÖHD130 Medeni Usul Hukukunun Güncel Sorunları 3 8 TR
ÖHD132 Sorumluluk Hukuku II 3 8 TR
ÖHD134 Milletlerarası Mal Satım Hukuku 3 8 TR
ÖHD136 Şirketler Hukukunun Güncel Sorunları 3 8 TR
  TOPLAM 12 30  
III. DÖNEM        
KOD DERSIN ADI T AKTS DİL
ÖHD203 Doktora Yeterlik - 30 -
  TOPLAM   30  
IV. DÖNEM        
ÖHD302 Uzmanlık Alanı I 2 6 -
ÖHD390 Doktora Tezi - 24 -
  TOPLAM 2 30  
V. DÖNEM        
KOD DERSİN ADI T AKTS DİL
ÖHD301 Uzmanlık Alanı II 2 6 -
ÖHD390 Doktora Tezi - 24 -
  TOPLAM 2 30  
VI. DÖNEM        
KOD DERSİN ADI T AKTS DİL
ÖHD402 Uzmanlık Alanı III 2 6 -
ÖHD390 Doktora Tezi - 24 -
  TOPLAM 2 30  
VII. DÖNEM        
KOD DERSİN ADI T AKTS DİL
ÖHD501 Uzmanlık Alanı IV 2 6 -
ÖHD390 Doktora Tezi - 24 -
  TOPLAM 2 30  
VIII. DÖNEM        
KOD DERSİN ADI T AKTS DİL
ÖHD502 Uzmanlık Alanı V 2 6 -
ÖHD390 Doktora Tezi - 24 -
  TOPLAM 2 30