İşletme ve Ekonomi Doktora Programı (İngilizce)

Türk-Alman Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İşletme ve Ekonomi Anabilim Dalı

Ekonomi (İng. economy); hanehalklarının, özel (ve varsa kamusal) firmaların ve devletin üretim, tasarruf, yatırım, tüketim, istihdam ve benzeri ilişkilerinin ve bunlarla ilgili hükümet politikalarının bütünüdür. İktisat (İng. economics) disiplini; ekonomilerde malların, hizmetlerin, üretim faktörlerinin üretimi ve bölüşümünü/dağılımını inceler ve ekonomik birimlerin (yani hanehalklarının, firmaların/işletmelerin ve devletin) belirli iktisadi koşullar altında nasıl ve neden kendilerine maksimum fayda/kâr sağlayacak şekilde davrandıklarını ele alır. Zaten, yaygın kullanılan bir tanımına göre iktisat, kıt kaynakların sınırsız insan ihtiyaçlarını karşılamak için alternatif kullanım imkanları arasında nasıl dağıtıldığını inceleyen bir bilimdir.

Son zamanlarda ise, iktisadın, tanımında yeni alternatifler dikkat çekmektedir. Buna göre, iktisat insanların geçimlerini sağlarken birbirleriyle nasıl bir etkileşim içinde olduklarını ve bu etkileşimin zaman içinde nasıl ve niçin değiştiğini inceler. İktisadın ilgi ve bilimsel araştırma alanı oldukça geniştir. Geçimimizi sağlarken, beslenme ihtiyaçlarımızı giderirken, gıda, giyecek, barınma ve boş zaman ihtiyaçlarımızı nasıl sağlarız? Üreticiler/satıcılar ile tüketiciler/alıcılar, istihdam edenlerle edilenler, vatandaşlarla kamu görevlileri, anne babalarla çocuklar ve diğer aile üyeleri arasındaki ilişkilerin belirleyicileri ve sonuçları nelerdir? Doğal çevremizle nasıl bir etkileşim içinde olduğumuzu da ele alır (enerji üretim ve tüketimi) günümüz iktisadı. Öte yandan, bu yeni yaklaşıma göre, ekonomi toplumun bir parçasıdır ve o da biyosferin bir alt bileşeni.

Sonuç olarak, modern anlayışa göre iktisat disiplini, tarih, antropoloji, sosyoloji, hukuk, siyaset bilimi, psikoloji ve coğrafya gibi pek çok disiplinle, öncelikle de işletme disipliniyle yakın işbirliği ve etkileşim içinde olmak durumundadır.


İktisadi Bilimler, İktisat ve İşletme

Ekonomiyle ilgili yani iktisadi (İng. economic) bir konuda lisans öğrenimi görmek isteyen lise mezunlarının önüne Almanya’da üç lisans (BA/BSc) programı türü çıkar:
(1) İktisadi bilimler (Alm. Wirtschaftswissenschaften, WiWi),
(2) İşletme (Alm. Betriebswirtschaftslehre, BWL) ve
(3) İktisat (Alm. Volkswirtschaftslehre, VWL).

Bu alanların birincisi (WiWi) aslında karma bir alandır, çünkü özünde WiWi diğer ikisinin bileşimidir (BWL + VWL). İktisat seçeneğini tercih etmek isteyenler için son yıllarda çok az “saf” iktisat (VWL) programı mevcut Almanya’da. Bunun sebepleri arasında, iktisadın ve iktisatçılığın son yıllarda küresel ölçekte uğradığı eleştirilerin payı büyük olabilir. İşletme (BWL) ise, cezbedici yönlerini güçlendirerek öğrenci adaylarını başarıyla kazanmaya devam ediyor, pek çok ülkede olduğu gibi Almanya’da da. Disiplinlerarası bir alan olarak iktisadi bilimler (WiWi) ise, bu alanda öğrenim görmek isteyenlere, genelde iktisadın (VWL) ders payının %20-50 arasında değiştiği ve çoğu kez işletme (BWL) derslerinin daha baskın olduğu, ama ortak dersler de alınarak VWL veya BWL yönünde bir uzmanlaşmayla üniversite öğrenimi görme fırsatı sağlıyor. Benzer üçlü yapı, Almanya’daki doktora programları için de geçerli.

İşte Türk-Alman Üniversitesi'nde İİBF İşletme ve İktisat Bölümleri tarafından birlikte tasarlananarak 20 Mayıs 2020 tarhinde YÖK tarafından onaylanan ve Türkiye’nin işletme ve iktisat alanlarındaki ilk (ve tek) disiplinlerarası nitelikli bu doktora programı, Almanya’daki WiWi alanındaki doktora programlarını dengeli bir işletme-iktisat öğrenim programı formatında, İstanbul ve kısmen de Almanya’daki partner üniversitedeki disiplinlerarası (işletme ve iktisat) akademik ortamlarda doktora öğrenimi görmek isteyenlere yeni ve benzersiz bir seçenek sunmayı hedefliyor.

İlk öğrencilerini kabul etmek için hazırlık çalışmalarının hızla sürdürüldüğü bu programla ilgili güncel gelişmelerden zamanında haberdar olmak istiyorsanız, web sitemizin “Haberler ve Duyurular” bölümünü ve/veya programımızla ilgili sosyal medya hesaplarını (LinkedinTwitterInstagram ve Facebook) takip edebilirsiniz.