Başvuru Koşulları

İşletme ve Ekonomi Doktora Programı

 

2021-2022 Eğitim-Öğretim Yılı (İngilizce) İşletme ve Ekonomi Doktora Programı Başvuru Koşulları ve Süreci:

  Başvuru ve Kayıt Koşullarının İlanı (14-18 Haziran 2021; Başvuru Formu)
  Çevrimiçi Program Tanıtımları (21 Haziran 2021, 18:00 ve 25 Haziran 2021, 14:00; Tanıtım İçin Online Kayıt Formu) >> Tanıtım Videosu (Sunum Dosyası)
  Online Başvuru Dönemi (2- 9 Ağustos 2021; Başvuru Sitesi)
  Referans Mektubu Formu (2-9 Ağustos 2021; indir)
  TAÜ YDYO İngilizce Yeterlilik Sınavı (13 Ağustos 2021, 10:00; bilgi)
  Başvuru Ön Değerlendirme Sonuçlarının İlanı (19 Ağustos 2021, Perşembe)
  Yazılı (İngilizce) Bilimsel Değerlendirme Sınavı (24 Ağustos 2021, 09:30 - 12:30)
  Mülakat (İngilizce ve/veya Türkçe) (24 Ağustos 2021, 14:00'dan itibaren)
  Nihai Değerlendirme Sonuçlarının İlan Tarihi (31 Ağustos 2021, Salı)
  Derslerin Başlama Tarihi (Lütfen akademik takvime bakınız.)


Dikkat: 

(1)
Doktora programına başvuruda bulunup yabancı dil belgesi olmayan veya sunduğu belge geçerli/güncel olmayan adaylar, programın başvuru koşulları doğrultusunda TAÜ Yabancı Diller Yüksekokulu Müdürlüğünce 13.08.2021 tarihinde yapılacak çevrimiçi (online) İngilizce yeterlilik sınavına katılabileceklerdir.

(2) Doktora programına başvuru yapabilmek ve kayıt yaptırabilmek için adayların tezli yüksek lisans diplomalarının aşağıdaki alanların herhangi birinden olması şartı aranacaktır.

·      İşletme (Business)
·      İşletme Yönetimi (Business Administration)
·      Pazarlama (Marketing)
·      Yönetim ve Organizasyon (Management and Organization)
·      Yönetim Bilimleri (Management Sciences)
·      Yönetim ve Strateji (Management and Strategy)
·      Yönetim Bilişim Sistemleri (Management Information Systems)
·      Örgütsel Davranış (Organizational Behavior)
·      Lojistik ve Tedarik Zinciri Yönetimi (Logistics and Supply Chain Management)
·      İnsan Kaynakları Yönetimi (Human Resource Management)
·      Üretim Yönetimi ve Sayısal Yöntemler (Production Management and Quantitative Methods)
·      Sayısal Yöntemler (Quantitative Methods)
·      İşletme Mühendisliği (Business Engineering)
·      Endüstri Mühendisliği (Industrial Engineering)
·      Muhasebe (Accounting)
·      Muhasebe ve Denetim (Accounting and Auditing)
·      Muhasebe ve Finansman (Accounting and Finance)
·      Para, Sermaye Piyasaları ve Finansal Kurumlar (Money, Capital Markets and Financial Institutions)
·      Bankacılık ve Finans (Banking and Finance)
·      Finans (Finance)
·      Finansal İktisat (Financial Economics)
·      Finansal Ekonometri (Financial Econometrics)
·      Uluslararası Finans (International Finance)
·      İktisat veya Ekonomi (Economics)
·      Uygulamalı İktisat (Applied Economics)
·      İktisat Politikası (Economic Policy)
·      İktisat Teorisi (Economic Theory)
·      İktisat Teorisi ve Tarihi (Theory and History of Economics)
·      İktisat Tarihi (Economic History)
·      Uluslararası İktisat (International Economics)
·      İktisadi Gelişme ve Uluslararası İktisat (Economic Development and International Economics)
·      Ekonometri (Econometrics)
·      Uygulamalı Ekonometri (Applied Econometrics)

 
web counter