Tanıtım

Türk-Alman Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü’nün temel politikası; sosyal bilimler, disiplinlerarası uygulama ve teorik çalışmaları ulusal ve uluslararası boyutuyla öğretmek, araştırmak ve çok yönlü uzman mesleki yeterliliğe sahip araştırmacı öğrenciler yetiştirmektir. Ulusal ve uluslararası alanda yeterli akademik bir kadronun lisansüstü programlarında görevlendirilmesini sağlamak, ihtiyaçları karşılayacak idari kadro ve altyapıya sahip olmak öncelikli olarak belirlenmiştir.
Enstitümüzde, Avrupa ve Uluslararası İlişkiler, Kültürlerarası Yönetim, Uluslararası Finans, Kamu Hukuku ve Özel Hukuk, İşletme Yönetimi ve Yabancı Dil Olarak Almanca Öğretimi olmak üzere yedi adet yüksek lisans programı, İşletme ve Ekonomi alanında bir ve Özel Hukuk alanında ise iki doktora programı yürütülmektedir.